AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) cho biết nguồn gốc địa lý, chất lượng và (nói chung) kiểu dáng của một loại rượu.

Ví dụ, khu vực AOC Bourgogne Blanc của Burgundy bao gồm hơn 300 giáo xứ và biểu thị các loại rượu vang trắng khô được làm từ Chardonnay, Pinot Blanc hoặc Pinot Gris. Ngược lại, AOC Romanee-Conti Grand Cru chỉ bao phủ bốn mẫu đất của vườn nho chất lượng hàng đầu và biểu thị loại rượu vang đỏ khô được sản xuất độc quyền từ Pinot Noir. Tương đương trên toàn châu Âu của AOC là AOP (Appellation d'Origine Protégée). Tất cả các loại rượu vang Grand CruPremier Cru đều thuộc loại AOC.

Lọc