Tên "Champagne" xuất phát từ thuật ngữ Latin cho vùng nông thôn "Campania". Cho tới thời trung cổ, từ Champagne bắt đầu được sử dụng cho vùng đông bắc nước Pháp.

Champagne là một loại rượu vang sủi sản xuất trong vùng rượu vang Champagne của Pháp theo quy định của các tên gọi , mà thực hành nho nhu cầu cụ thể, tìm nguồn cung ứng nho độc quyền từ những nơi được chỉ định trong đó, các phương pháp ép nho cụ thể và quá trình lên men phụ của rượu trong chai để gây ra quá trình cacbonat hóa.

 

Lọc