DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) là phân loại cao nhất cho rượu vang Ý. Nó biểu thị các phương pháp sản xuất được kiểm soát (kiểm soát) và chất lượng rượu vang được đảm bảo (garantita). Có những quy tắc nghiêm ngặt quản lý việc sản xuất rượu vang DOCG, rõ ràng nhất là giống nho được phép, giới hạn sản lượng, độ chín của nho, quy trình sản xuất rượu và độ chín của thùng / chai. Mỗi loại rượu DOCG đều phải tuân theo quy trình nếm thử chính thức. Để ngăn chặn hàng giả, các chai có một con dấu chính phủ được đánh số trên cổ chai.

Lọc