Grand Cru là phân loại cao nhất của rượu vang Pháp. Thuật ngữ này có thể đề cập đến một loại rượu theo một trong hai cách:

a) Vườn nho cao cấp

b) Chateau nơi sản xuất rượu vang. Trước đây được áp dụng nổi tiếng nhất ở Burgundy, AlsaceChampagne (nhưng cũng được sử dụng ở LanguedocThung lũng Loire). Sau đó là độc quyền cho Bordeaux.

Lọc