Hộp Gỗ Château Mas Seguala 3 Chai

1.999.000₫
Còn hàng

Sản phẩm Hộp Gỗ 3 Chai Château Mas Seguala

- Thiết kế hộp gỗ chứa 3 chai vang

- Sử dụng gỗ thông sáng màu

- Phía ngoài in sẵn logo của Chateau Mas Seguala

- Kích thước:

*Khi đặt 3 chai vang trong hộp, bạn nên đỡ đáy hộp thay vì chỉ cầm quai*

Sản phẩm Hộp Gỗ 3 Chai Château Mas Seguala

- Thiết kế hộp gỗ chứa 3 chai vang

- Sử dụng gỗ thông sáng màu

- Phía ngoài in sẵn logo của Chateau Mas Seguala

- Kích thước:

*Khi đặt 3 chai vang trong hộp, bạn nên đỡ đáy hộp thay vì chỉ cầm quai*