Hộp Gỗ Đôi Chateau Mas Seguala

1.399.000₫
Còn hàng

Sản phẩm Hộp Gỗ Đôi Chateau Mas Seguala

- Thiết kế hộp gỗ chứa 2 chai vang

- Sử dụng gỗ thông sáng màu

- Phía ngoài in sẵn logo của Chateau Mas Seguala

- Kích thước

Sản phẩm Hộp Gỗ Đôi Chateau Mas Seguala

- Thiết kế hộp gỗ chứa 2 chai vang

- Sử dụng gỗ thông sáng màu

- Phía ngoài in sẵn logo của Chateau Mas Seguala

- Kích thước