Hướng dẫn về rượu

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về rượu - P5: Kết hợp rượu và thực phẩm 22/02/2021

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về rượu - P5: Kết hợp rượu và thực phẩm

Rượu vang có vô vàn phương pháp để kết hợp thực phẩm, và cũng có vô vàn loại rượu vang khác nhau. Bạn không thể nhớ loại rượu nào kết hợp tốt với ...

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về rượu - P4: Các ghi chú nếm thử 22/02/2021

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về rượu - P4: Các ghi chú nếm thử

Sau khi đã trải qua các phần thuật ngữ cơ bản và cách nếm thử rượu vang, Bách Hóa Rượu xin mời các bạn tiếp tục đến với hành trình tiếp theo: Giới...

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về rượu - P3: Thuật ngữ mô tả khi nếm rượu vang 20/02/2021

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về rượu - P3: Thuật ngữ mô tả khi nếm rượu vang

Sau khi nếm rượu, bạn sẽ cần mô tả những hương vị mà mình đã nếm. Làm thế nào để nghe như một chuyên gia? Trong Phần 1: Thuật ngữ rượu vang c...