Rượu mạnh

Rượu Macallan 12 Double Cask

1.450.000₫  1.700.000₫
Chi tiết

Gin, Whisky, Vodka, Brandy hay Tequila… là các loại rượu mạnh nổi tiếng thế giới. Bạn đã từng nghe tên hoặc thưởng thức qua dòng rượu này? Bạn muốn hiểu hơn về nguồn gốc các loại rượu mạnh? Cách phân biệt và nguyên tắc phục vụ chúng?

Lọc