Rượu vang hồng được làm bằng giống nho đỏ, nhưng vỏ không nằm lâu trong nước nho, do đó loại rượu này không có nhiều vị chát tannic từ vỏ trái nho như vang đỏ. Rượu vang trắng có thể trộn từ 10-20% rượu vang đỏ để làm rượu vang hồng sủi tăm hay champagne hồng, ngoài ra thì không được phép.

Tháng 6 2009, Ủy ban châu Âu đưa ra một dự thảo cho phép các nhà làm rượu chế rượu vang hồng pha trộn giữa vang trắng và vang đỏ. Lối làm rượu này được cho phép ngoài Liên minh châu Âu. Họ muốn đổi luật để các nhà làm rượu không bị bất lợi so với đồng nghiệp ngoài EU, nhưng sau đó, dự luật đã bị rút lại khi bị phản đối mạnh mẽ. Đặc biệt là các nhà làm rượu ở miền Nam nước Pháp sợ rượu của mình mang tiếng xấu. Các hội đoàn làm rượu khác sau đó cũng lên tiếng phản đối.

Lọc