Rượu vang Hungary có lịch sử từ Vương quốc Hungary. Bên ngoài Hungary, các loại rượu vang nổi tiếng nhất là rượu vang tráng miệng trắng Tokaji aszú và rượu vang đỏ Bull's Blood of Eger

Lọc