Vang Nam Phi có tới 300 năm lịch sử, là cầu nối giữa rượu vang của Thế giới cũ và Thế giới mới. Vang Nam Phi nhập khẩu nổi tiếng với các loại nho như Cabernet Sauvignon, Pinotage, Chardonnay hay Sauvignon Blanc...

Lọc