Riserva thường được sử dụng như một tiêu chuẩn chất lượng sản xuất thường đề cập đến quá trình lão hóa kéo dài của rượu trước khi xuất xưởng. Nhiều nhà sản xuất chỉ làm rượu vang Riserva với nho từ những loại nho đặc biệt.

Lọc