Super Tuscan

Thuật ngữ hữu ích nhưng không chính thức này xuất hiện vào những năm 1970, để mô tả một nhóm rượu vang Tuscan chất lượng cao cụ thể bị loại trừ khỏi việc yêu cầu trạng thái DOC hoặc DOCG vì chúng phá vỡ các tiêu chuẩn sản xuất rượu vang truyền thống của Ý (các giống nho nước ngoài được sử dụng và rượu vang thường đã chín trong những thùng gỗ sồi mới, nhỏ). Một số loại rượu vang này đã giành được sự công nhận trên toàn cầu và thẻ giá cao ngất ngưởng - do đó là 'Super Tuscan'. Ban đầu những loại rượu này phải được dán nhãn là Vino da Tavola vì chúng vi phạm luật DOC nghiêm ngặt, tập trung vào truyền thống. Tình hình này cuối cùng đã dẫn đến sự ra đời của loại IGT, với các quy tắc sản xuất tương đối thoải mái.

Lọc