Vin de Pays có nghĩa là 'rượu của vùng đất', mặc dù nó thường được dịch là 'rượu đồng quê'. Tương đương trên toàn Châu Âu của nó là IGP (Indication Géographique Protégée). Danh mục này tập trung vào nguồn gốc địa lý hơn là phong cách và truyền thống, và mang lại cho các nhà sản xuất rượu tự do về phong cách hơn AOC. Vin de Pays được giới thiệu vào những năm 1970, và đến năm 2000, đã có hơn 150 danh hiệu VDP tư nhân, chiếm khoảng 1/4 sản lượng rượu vang của Pháp.

Lọc