Vino da Tavola: có nghĩa là 'rượu để bàn' trong tiếng Ý, và thể hiện cấp độ cơ bản nhất của rượu Ý. Danh mục Vino da Tavola đã giữ được uy tín nhất định trong những năm 1970 và 1980, nhờ những nhà sản xuất rượu thử nghiệm đã sản xuất ra những loại rượu chất lượng hàng đầu (nhưng không chính thống) theo tiêu đề này. Tuy nhiên, tình trạng này đã dần giảm bớt kể từ khi loại IGT ra đời với các điều kiện sản xuất linh hoạt hơn, và Vino da Tavola đã dần trở lại trạng thái ban đầu là bậc thang thấp nhất trong thang chất lượng rượu vang của Ý.

Vino da Tavola tương đương cấp bậc Vin de France của Pháp.

Lọc